Nordsjö Murtex Acrylic

  • 236 kr

ProduktbeskrivningMurtex Acrylic är en helmatt fasadfärg, främst avsedd för målning på betong och lättbetong. Den kan även användas på puts och fibercementAppli


I lager
Artikelnummer: 508
Leverantör: Akzonobel
Dela

Produktbeskrivning

Murtex Acrylic är en helmatt fasadfärg, främst avsedd för målning på betong och lättbetong. Den kan även användas på puts och fibercement

Appliceringsbeskrivning

Underlaget ska vara fast och rent från smuts, fett och liknande föroreningar. Sugande ytor grundas med Murtex Hydro Primer. Färdigmåla 2 gånger med Murtex Acrylic. Rör om noga i burken. Måla aldrig under +5°C eller vid en hög relativ fuktighet (över 80%). Verktyg:Pensel,Roller