SiOO:X Träskydd

 • 315 kr

Steg 2 av 2. Premium Träskydd Altan ger dig en vackert silvergrå, behaglig altan som kommer att locka till ännu fler sköna stunder med familj och vänner under e


I lager
Artikelnummer: 313
Leverantör: SiOO:X
Dela

Steg 2 av 2. Premium Träskydd Altan ger dig en vackert silvergrå, behaglig altan som kommer att locka till ännu fler sköna stunder med familj och vänner under en mycket lång tid.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

 • För trallvirke, bryggor, utemöbler och annat trä vid altanen
 • På både nytt och gammalt trä
 • På obehandlat virke
 • Fungerar även på träytor inomhus så som vindar och källare

LÄMPLIG ALTANKONSTRUKTION
Se till att konstruktionen är väl dimensionerad och ventilerad dvs att reglar är monterade på max c/c 60 cm, att altanen ligger väl ovan mark (minst 40 cm), att regnvattnet dräneras av effektivt. Att tillräckligt stort avstånd finns mellan trallbrädor så att vattnet rinner av även när träet sväller och organiskt material/ löv finns. Använd grus, markduk eller liknande för bästa fuktavvisning, lämna en öppning, gärna åt flera håll så att vinden/luften kan växla under altanen. För en väl fungerande konstruktion av altan hänvisas till byggbeskrivningar.se och byggaute.nu.

INFÄSTNING BESLAG:
Vi rekommenderar att all infästning på SiOO:X-behandlad yta görs med rostfritt A2 eller A4 syrafast. Detsamma gäller beslag. Galvad spik och skruv kan ärga och lämna ”tårar”. Använd rostfri/syrafast skruv, spik och beslag. Galvad spik och skruv kan ärga och lämna ”tårar”.

LÄMPLIGT TRALLVIRKE:
Tryckimpregnerad furu, sibirisk lärk, ädelträ, kärnfura, thermobehandlat trä, ek, ceder. Olika träslag har olika egenskaper, absorberar olika och livslängden varierar med vilket naturligt rötskydd det har. SiOO:X träskydd tränger i princip in i alla träslag, förenas med och stärker träytan, vilket förbättrar rötskyddet väsentligt. Utöver träslag och SiOO:X-skydd, så beror träets livslängd på träkonstruktion, underhåll och utsatthet (väderpåverkan).

FRÄMSTA FÖRDELARNA:

 • Upp till 12 års hållbarhet* (Gäller Premium Träskydd Altan på tryckimpregnerat virke)
 • Ger en vacker, silvergrå träyta som känns len och sval
 • Lätt att rengöra

STÄRKER OCH MINERALISERAR TRÄET VILKET GER:

 • Smuts- och vattenavvisning
 • UV-skydd
 • Reducerar mögel och alger*
 • Skydd mot lätt röta*
 • Mindre halkrisk
 • Färre sprickor och stickor
 • Lång hållbarhet

* Livslängden upp till 12 år gäller för steg 1 – Träskydd Altan på tryckimpregnerat trä. För minskning av mögel, alger samt skydd mot lätt röta hänvisas till SP/Rise-tester. Se sioox.se om Tester och bevis, Håll­barhet på olika träslag samt specialartiklar.

FÖRBRUKNING:
Premium Träskydd Altan: På obehandlat trä. En liter räcker till totalt ca 4–5 kvm vid två strykningar.
Premium Ytskydd Altan: För nytt obehandlat trä ca 8–10 kvm/l per strykning.
• Förbrukningen kan variera beroende på träslag, ålder, skick och ytstruktur.

ÅTGÅNG – ALTAN

KOSTNAD:
Den största investeringen gör man under det första året.
Slår man ut kostnaden, inklusive viss komplettering,
bättring och underhållstvätt, räknar vi med en kostnad
ca 20 kr/kvm per år under en tolvårsperiod. Variationer
beroende på förhållanden förekommer

INNEHÅLL:
Kisel, kalium, organiska växtdelar och vatten. Produkttekniken är testad som rötskydd enligt normerna EN 84 + EN 113. Produkterna är godkända för användning ovan mark, utan biocider, enligt EN 335-2.